NADZOR

NIKOLI NI ČASA, DA STVAR NAREDIMO KOT JE TREBA, TODA VEDNO JE DOVOLJ ČASA, DA JO NAREDIMO ŠE ENKRAT!

Nadzor pri gradnji in adaptaciji stanovanjskih objektov se lahko prične že v fazi izdelave projekta v smislu izmenjave znanj in izkušenj z namenom iskanja optimalnih rešitev.
Nadzor pri gradnji obsega pregled vseh faz od temeljev do strehe, ki so pomembni za statično stabilnost konstrukcije.
Ugotavlja se skladnost gradnje s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem, ugotavlja se kvaliteta izvedenih del, lahko pa tudi količine.
Od  III. gr. faze naprej se vgradijo okna in vrata nato pa sledi izvedba  instalacijskih in obrtniških del v ustreznem  zaporedju. Osnova za instalacijska dela je projekt instalacij in notranje opreme, ki sta medsebojno  vsklajena.
Pri izvedbi instalacijskih in obrtniških del se poleg nadziranja lahko tudi koordinira izvedba posameznih faz.

VIDEO - NADZOR PRI GRADNJI

Copyright © 2011 Visual-Arts.org. All rights reserved. Design by VISUAL ARTS.