RADIESTEZIJA

Radiestezija je veda, ki obravnava zemljska in kozmična sevanja v našem okolju in njihov vpliv na nas.
Po definiciji se radiestezijska sevanja razlikujejo od tehničnih sevanj po tem, da radiestezijska sevanja  z oddaljenostjo od izvora ne zgubljajo na svoji moči.
Pri izbiri našega bivalnega okolja v smislu dobrega počutja, želimo biti izpostavljeni čim manjšemu škodljivemu sevanju in želimo biti deležni čim večjemu blagodejnemu sevanju.
V preteklosti je bilo vedenje o energijah privilegij vladajočih ljudi, ki so si bivališča in svetišča postavljali na mesta kjer so bila prisotna blagodejna in zdravilna sevanja.
Danes so ta znanja širše dostopna in jih lahko uporabimo pri urejanju našega bivalnega okolja.
Preiskava terena za lokacijo novega objekta nam pove ali je lokacija ustrezno izbrana.
Pri načrtovanju objekta upoštevamo radiestezijske izsledke in prostore za spanje ne lociramo na mesta, kjer so prisotna škodljiva sevanja.
Pri preiskavi že zgrajenih objektov  radiestezijske ugotovitve  upoštevamo pri projektiranju notranje opreme.
Pri že opremljenih prostorih ugotavljamo ali so postavljena ležišča na neškodljivih mestih.

VIDEO - RADIESTEZIJA

Copyright © 2011 Visual-Arts.org. All rights reserved. Design by VISUAL ARTS.