PROJEKTIRANJE

Projektiranje ni uveljavljanje projektantovih pogledov na to, kako naj naš dom izgleda.
Projektant s pomočjo svojega znanja sistematično ureja naše želje in jih s strokovno obdelavo oblikuje v v zaključeno celoto, ki ji rečemo Projekt.
Projekt je osnova izvajalcem za izvedbo, istočasno pa investitorju nudi celovito predstavitev njegovega bodočega doma.
RAZPRAVA O ESTETIKI

Copyright © 2011 Visual-Arts.org. All rights reserved. Design by VISUAL ARTS.